Työhyvinvoinnin sanoittaminen konkretisoi merkitystä työyhteisössä

26.01.2023

Työhyvinvointi tarkoittaa työyhteisön jäsenten hyvinvointia ja voimavarojen optimaalista käyttöä. Se edistää työntekijöiden oikeudenmukaista, tasa-arvoista ja turvallista kohtelua, motivoituneisuutta, työssä viihtymistä ja tehokkuutta. Konkreettisesti työhyvinvointi tarkoittaa eri ihmisille erilaisia asioita ja merkitysten äärelle on hyvä välillä pysähtyä.

Työhyvinvoinnin sanoittaminen voi auttaa työyhteisöä tunnistamaan ongelmakohdat ja näkemään, miten voimavaroja voi hyödyntää parhaiten. Työhyvinvoinnin sanoittamisen avulla voi myös löytää uusia tapoja parantaa työyhteisön toimintaa ja luoda parempia työoloja.

Yle uutisoi(24.1.2023) Emma Lamberg:n väitöstutkimusta: Becoming Workers: How Young Women Negotiate Their Imagined Futures in the Finnish Work Society (https://yle.fi/a/74-20013804)

Nuoret naiset odottavat työltä merkityksellisyyttä, mielihyvää ja onnistumisen tunnetta. On selvää, että eri ihmisillä on erilaisia odotuksia työelämästä. Odotuksiin vaikuttaa myös työelämänkaaren vaihe sekä sukupolvien väliset erot. Työelämässä saattaa tällä hetkellä olla jopa neljän eri sukupolven ihmisiä työssä, joilla on erilaisia tarpeita ja näkemyksiä työhyvoinnista.

Milloin olette viimeksi keskustelleet työhyvinvoinnista sinun työyhteisössäsi?

Työhyvinvointi on käsitteenä moniulotteinen. Esimerkiksi kun googlettaa sanan työhyvinvointi tulee 1 670 000 tulosta. Tulos kuvastaa toki asian tärkeyttä, mutta myös sanan hyvin moninaisia merkityksiä. Työhyvinvoinnin valmennuksissamme tulee usein esiin miten eri tavalla ihmiset sanoittavat työhyvinvoinnin käsitettä. Hyvä Kysymys johdon näkökulmasta on: miten voimme johtaa työhyvinvointia, jollei ole ensin yhdessä sanoitettu ja luotu tavoitteet työhyvinvoinnille organisaatioon.

Käsinkosketeltavan konkreettista. Miten teemme tämän sinun työyhteisössäsi?

Dobre©-menetelmä on uudenlainen lähestymistapa vahvistamaan työhyvinvointia. Konkreettinen tunne abstraktista asiasta herättää ajattelua ja kirvoittaa mielen uusiin näkökulmiin. Luo yhteisiä merkityksiä ja auttaa fokusoimaan työhyvinvoinnin kokonaisuuteen.

Dobreen liittyvän kartoituksen avulla tehdään tavoitteita ja suunnitelmia yhteisen hyvän eteenpäin viemiseksi. Suunnitelma auttaa meitä konkretisoimaan työhyvinvointiin ja varmistamaan,

että kaikki työntekijät ovat sitoutuneita työhyvinvoinnin lisäämiseen.

Kirjoittanut Dobre-valmentaja Mia Ilkka.


Virisikö blogista ajatuksia työhyvinvointiin? Kerro meille.

Haluatko lisää työhyvän tekoja? Mitkä asiat sinua tällä hetkellä pohdituttaa?

Arvomme 3 Dobre©-noppaa 15.2.mennessä yhteystietonsa jättäneiden kesken.