Tietoa meistä

Naiset työhyvän äärellä

Innostuksen tulen sytyttäjä

Mia Ilkka

mia@ilkat.fi

0442309142

Yrittäjä Ilkat-In Oy, KTM,Henkilöstön kehittäjä ja innostuksen tulen sytyttäjä.

Mialla on yli 20 vuoden kokemus ja osaaminen johdon, esimiesten ja henkilöstön kehittämisestä ,kouluttamisesta, valmentamisesta ja mentoroinnista. Vankka hr-ammattitaito hallinnollisista töistä strategiseen henkilöstön kehittämiseen.Mia on sertifioitunut Everything Disc ja Tiimin viisi toimintatasoa tuoteperheen valmentajaksi, joita hyödynnetään erityisesti vuorovaikutus- ja ihmissuhde sekä tiimivalmennuksissa.

Mia tekee monipuolista yhteistyötä erilaisten niin isompien ja pienempien yritysten kuin myös oppilaitosten kanssa. 

Mia on ollut mukana toteuttamassa erilaisia henkilöstön kehittämisohjelmia, valmennuksia ja työpajoja sekä ammatillisia tutkintoja.Digiloikka on tehty. Mia on kouluttautunut Digitaalisen oppimisympäristön rakentaminen, JAMK ja DigiKouluttaja- verkkokoulutusten pedagoginen ja oppijakeskeinen suunnittelu, HY+, Helsingin yliopistoTyönohjaaja, pelinikkari

Susanna Sillanpää

susanna.sillanpaa@tukipolku.fi

0442527512

Yrittäjä yrityksissä Tukipolku ky ja PeliNikkarit oy, sosionomi YAMK, työnohjaaja STOry, vuorovaikutuksen ohjaaja, kouluttaja

Susanna työnohjaa työyhteisöjä erityisesti sosiaali- ja terveysektorilla. Työnohjausopintojen lopputyönä hän tutki työhyvinvointia ja tuotti tutkimuksen pohjalta "Dobre-pala palata kohti työhyvää"-menetelmän. Sana Dobre tulee puolan kielestä ja tarkoittaa hyvää. Se on hyvä lähtökohta työhyvän tarkastelulle. 

Susanna tuottaa pelejä hyvinvointi- ja koulusektorille. Pelien taustalla on empatia- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen. 

Susannalla on pitkä kokemus sosiaalityön sektorilta sekä työntekijän, esimiehen että yrittäjän roolissa.


Yhteistyössä työhyvää edistämässä

Mitä tapahtuu kun kaksi innostuvaa ihmistä kohtaa ja ajatukset lyö kipinää? Tällä kertaa siitä seurasi yhteinen innostus edistää työhyvinvointia. Kahden naisen osaaminen työyhteisöjen parissa tuotti innostavan ja vaikuttavan Dobre©-valmennuksen.

Meidän toimintatapaamme kuvaavia asioita ovat:

Innostava. Panostamme ihmisten innostamiseen. Positiivisuudella on "vuoria siirtävä voima "

Osallistava. Ihmisillä on paljon osaamista ja kokemusta. Jokainen on oman työnsä asiantuntija, joten hän on myös oman työnsä parhaita kehittäjiä. Kun luottamus osallistujien kesken on rakennettu, pääsemme aidosti hyödyntämään ryhmänosaamista.

Valmentava. Herätämme ihmisten ajattelua ja jokainen osallistuja pääsee työstämään, kuinka työtä kehitetään tavoitteiden saavuttamiseksi.

Reflektoiva. Pointti on siinä, että ihmisille pitää antaa aikaa pysähtyä pohtimaan ja arvioimaan omaa toimintaansa. Sen jälkeen vasta pystymme aidosti tunnistamaan kehityskohteita ja sitoutua tarvittaviin muutoksiin.

Luovuus.Valmennuksissamme panostamme luoviin menetelmiin. Luovat menetelmät aktivoivat aivomme eri kanavalle tietoisuuden tasolta mielen tasolle. Herää uudenlaista ajattelua ja sitä kautta uusia ratkaisuja.Hyödynnämme monipuolisesti ihmisten aisteja. Haluamme olla mukana lisäämässä luovaa ajattelua ja menetelmiä työelämään."Think out of the Box" mahdollistaa uusia ratkaisuja, innovaatioita ja keinoja.


Dobre-valmentajien muut palvelut

Mian erityisalaa ovat HR-palvelut, työyhteisön kehittäminen, työyhteisöjen johtamisvalmennukset ja mentorointi. Kannattaa kysyä rohkeasti Mialta näistä palveluista!

Susanna työnohjaa erityisesti sosiaalialan työyhteisöjä. Mm. lastensuojelu, varhaiskasvatus ja perhetyö ovat Susannan osaamisalaa. Susanna myös kouluttaa kiintymyssuhdeteorian ja varhaisen vuorovaikutuksen aluetta.